YHDISTYKSEN OPINTOPÄIVÄT

Lue ohjelma kokonaisuudessaan tästä 

TÄYDENNYSKOULUTUS

Työfysioterapeutin on osallistuttava ammattitaitoa ja osaamista ylläpitävään, ajantasaistavaan ja lisäävään täydennyskoulutukseen keskimäärin seitsemän päivää vuodessa (STM oppaita 2016:10 Työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden pätevyys ja sosiaali- ja terveysministeriön ohjeet työterveyshuollon täydennyskoulutuksesta). 

Yhdistyksen järjestämät opintopäivät ovat täydennyskoulutusta.

Tapahtumakalenteri

PÄTEVÖITTÄVÄT OPINNOT

Valtioneuvoston asetuksessa (Vna hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta 708/2013) määritellään koulutuksen laajuus, joka tulee suorittaa kahden vuoden kuluessa asiantuntijatoiminnan aloittamisesta. Pätevöittävät 15 op opinnot fysioterapeutti voi suorittaa Työterveyslaitoksella tai ammattikorkeakouluissa.

Koulutusta on järjestetty Työterveyslaitoksella, Metropolia amk:ssa ja useimmiten Seinäjoen amk:ssa. Aika ajoin mukana on ollut Lapin amk, Oulun amk, LAB amk, Tampereen amk, Turun amk, Samk Porista. Ilmoitukset löytyvät amk:ien täydennyskoulutussivuilta netistä.

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79471

SYVENTÄVÄT OPINNOT

Ylemmissä korkeakouluopinnoissa työterveyshuollon osaamista syventävät opinnot rakennetaan osaksi olemassa olevia koulutusjärjestelmiä ja koulutusohjelmia. Lähinnä kyseeseen ovat tulleet sellaiset koulutusohjelmat, jotka muulta sisällöltään tukevat työterveyshuollon osaamisvaatimuksia kuten esim. terveyden edistäminen, preventiivinen hoitotiede, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen sekä pedagogiikka. 

Koulutus toteutetaan Työterveyslaitoksen, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyönä. Uusia opiskelijoita rekrytoidaan joka kevät.

Koulutukseen osallistuvat oppilaitokset vaihtelevat vuosittain. Tällä hetkellä mukana ovat:

Itä-Suomen yliopisto, LAB- ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu.