Työfysioterapeutit työterveyshuollon ammattihenkilöiksi – mitä muutoksia se tuo arjessa työterveyshuollon moniammatilliseen yhteistyöhön ja työterveysyhteistyöhön?

Liikkuvat nivelet hyvällä työergonomialla

Hakemasi sisältö vaatii jäsenkirjautumisen

Ole hyvä ja kirjaudu sisään oikeasta yläkulmasta.

Mainostilaa ja näkyvyyttä

Fysioterapeuttien yrittäjäopas

Takavuosilta tuttu, yksiin kansiin nidottu laaja Fysioterapeutti yrittäjänä -opas on jälleen nähnyt päivänvalon. Opas pitää sisällään kattavan paketin fysioterapia-alan yrittäjyyteen liittyviä perusasioita, mm.:Siirtyminen työsuhteesta yrittäjäksiYrittäjyyden aloittamistoimetTarvittavat luvat ja ilmoituksetYrittäjän vakuutuksetTietoa kirjanpidosta ja taloushallinnostaPotilaan asema ja oikeudetYrittäjän työterveyshuolto ja työttömyysturvaTyösuhteeseen liittyvät asiat lainsäädännön näkökulmasta

Opas on maksutta kaikkien Suomen Fysioterapeuttien jäsenten käytettävissä pdf-muotoisena. Lataa omasi alta!

https://www.suomenfysioterapeutit.fi/wp-content/uploads/2020/12/Yrittajaopas_2020_www.pdf

Työfysioterapeutti Johanna Koromalle työympäristötyön kultainen erityisansiomitali

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen on myöntänyt työfysioterapeutti ja johtava asiantuntija Johanna Koromalle työympäristötyön kultaisen erityisansiomitalin. Mitalin saa vuosittain Tapaturmavakuutuskeskus TVK:n yhteydessä toimivan työympäristömitalitoimikunnan esityksen perusteella noin yhdestä kolmeen henkilöä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti ja pitkäaikaisesti kehittäneet työympäristöä valtakunnallisesti. Vuoden 2020 mitalit jaettiin Tapaturmavakuutuskeskuksen 100-vuotisseminaarissa Finlandia-talolla 27. lokakuuta.

Onnittelut Johanna!
Työfysioterapeutit ry

Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry, Suomen Työterveyshoitajaliitto ry, Työfysioterapeutit ry ja Suomen Psykologiliitto ry: Työelämän moninaiset haasteet työkyvylle edellyttävät työterveyshuollossa ammattilaisten yhteistyötä

Työterveyshuollon ammattilaiset suunnittelevat palvelut yhdessä asiakkaiden kanssa. Niin työpaikkojen kuin työntekijöidenkin tarpeet huomioidaan. Moniammatillinen työterveyshuolto vähentää sairauspoissaoloja ja parantaa työyhteisön toimivuutta, kun se on

  • oikea-aikaista
  • tarvelähtöistä siten, että asiakasorganisaation tarpeisiin vastataan asiantuntemuksen omaavien ammattilaisten palveluilla
  • suunniteltu asiakasorganisaation kanssa yhteistyössä

Painopistettä tulee siirtää ennaltaehkäisevään toimintaan. Lue koko julkilausuma

TOIMISTOTYÖN VAAROJEN TUNNISTAMINEN JA RISKEIN ARVIOINTIIN UUSI TARKASTUSLISTA

Työturvallisuuskeskuksen palveluryhmä on tuottanut Toimistotyön vaarojen tunnistaminen -lomakkeen. Lomake on tarkoitettu toimistotyyppisen asiantuntijatyön fyysisen, teknisen ja toiminnallisen ympäristön vaarojen ja haittojen tunnistamiseen sekä riskien arvioinnin tueksi.

Lue koko artikkeli

Yhteystietojen päivitys

Tarkista Suomen Fysioterapeuttien sivuilta oheisen linkin kautta eAsiointiin https://easiointi.yap.fi/fysioterapeutit/login-redirect tietosi.

Kirjautumista varten tarvitset jäsennumerosi (löytyy mm. Fysioterapia-lehden takaa osoitekentän vasemmalta puolelta).

Kirjauduttuasi sisään valitse “Jäsentiedot” ja sieltä otsikon “Jäsenyydet” kohdasta “Muokkaa“.
Kohdassa voit päivittää yhteystietosi. Muista tallentaa!

Lisäksi voit valita “Työfysioterapeutit ry”yhdistyksen joko ensisijaiseksi tai toissijaiseksi yhdistykseksi. Voit valita vain yhden ensisijaisen, mutta useamman toissijaisen yhdistyksen. Liiton jäsenenä olet kaikissa liiton yhdistyksissä varsinaisena jäsenenä.

Työfysioterapeutit ry suosittaa yhdistystään ensisijaiseksi työfysioterapeuteille, koska tällöin ääni lasketaan yhdistyksen edustajalle liiton Edustajistoon.

Uusi Käypä hoito -suositus sairauspoissaolotarpeen arvioinnista on julkaistu juuri

Alla otteita
•    Keskeisten toiminta- ja työkykyyn vaikuttavien potilaan sairauksien kokonaisuus on huomioitava työkyvyn arvioinnissa.
•    Lääkärin tulee tuntea sairauspoissaolon tarpeen ja pituuden arvioinnin periaatteet ja osata kuvata päätöksenteon perusteet sekä potilaille että lausuntoja lukeville.
•    Sairauspoissaolotodistuksen perusteella arvioidaan työpaikoilla työstä poissaolon ja sairausajan palkanmaksun perusteita sekä vakuutusjärjestelmässä oikeutta vakuutusetuuksiin.
•    Työterveyshuoltoa on potilaan luvalla syytä konsultoida ainakin niiden potilaiden tapauksessa, joiden sairauspoissaolo on pitkittymässä.
•    Sairauspoissaolon tarvetta ja kestoa arvioitaessa lääkärin tulee osata aktiivisesti kuvata potilaalle työnteon mahdollinen toipumista edistävä vaikutus. Lääkärin tulee keskustella potilaan kanssa siitä, millainen kuormitus työssä ja vapaa-ajalla on haitallista ja millainen suotavaa.
•    Viimeistään sairauspoissaolon pitkittyessä tulee yksilöllisen harkinnan mukaan arvioida ja mahdollisuuksien mukaan suositella työhön paluuta tukevien kuntouttavien ja työhön kohdistuvien toimien mahdollisuutta. Paras asiantuntemus asiasta on työterveyshuollolla, jossa voidaan arvioida mahdollisuudet esimerkiksi työn ja työajan muokkaamiseen, asteittaiseen työhönpaluuseen ja osasairauspäivärahaan. Työn muokkausta koskevat ratkaisut tehdään kuitenkin työpaikalla.

https://www.kaypahoito.fi/hoi50121