JÄSENILLE ENEMMÄN ETUA!

Tarjoamme jäsenillemme koulutusta, jäsensivustot ja kanavan verkostoitumiseen. Jäsenenä pääset vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan ja lisäksi saat alaamme liittyviä ajankohtaisia uutisia. Yhdistys liiton ohella edustaa Sinua työterveyshuollon päätöksiä tekevillä tahoilla. Työfysioterapeutit ry ajaa jäseniensä etuja!


Jäsen, ovatko yhteystietosi ajan tasalla?

Lähetä yhteystietojen muutokset (puhelinnumerosi, osoitetietosi tai sähköpostiosoitteesi) yhdistyksemme sihteerille sähköpostilla: sihteeri @ tyofysioterapeutit.fi

TYÖFYSIOTERAPEUTIT RY: VARSINAINEN JÄSEN

Varsinaiset jäsenet ovat yhdistyksen toiminnan runko. Yhdistys toimii työfysioterapeuttien ammattitiedon ja -taidon kehittämiseksi sekä edistää osaltaan työfysioterapeuttien asemaa ja työfysioterapian tunnettavuutta. Yhdistys toimii neuvottelijana virallisten tahojen kanssa työterveyshuoltoa ja työfysioterapiaa koskevissa asioissa.

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä Suomessa laillistettuja tai ammatinharjoittamisluvan saaneita, terveydenhuollon ammattihenkilöistä pidettyyn rekisteriin merkittyjä fysioterapeutteja. Lisäksi varsinaisella jäsenellä pitää olla työterveyshuoltolain vaatima pätevyys. Varsinaisen jäsenen tulee kuulua liittoon kuuluvaan yhdistykseen tai kuulua henkilöjäsenenä liittoon.

Varsinainen jäsen voi järjestäytyä liittoon, Suomen Fysioterapeutteihin, työfysioterapeutit ry:n kautta ja saada yhdistyksen edustajan kautta edistettyä työfysioterapeutin työtä myös liiton edustajistossa. Työfysioterapeutit ry on osa liittoa, Suomen Fysioterapeutit ry:n yhteisöjäsen, jolloin yhdistyksen varsinaisen jäsenen tulee kuulua myös liittoon. Yhdistyksen hallitus suosittaa, että työfysioterapeutit valitsevat ensisijaiseksi yhdistyksekseen liitossa Työfysioterapeutit ry:n.

 • Jäsenhakemus, olen jo Suomen Fysioterapeuttien jäsen ja lisään itselleni Työfysioterapeutit ry:n jäsenyyden (kirjaudut linkistä Fysioterapeutti-lehden osoitetiedoissa olevalla jäsennumerollasi)
 • Jäsenhakemus, liityn Suomen Fysioterapeutteihin ja Työfysioterapeutit ry:n jäseneksi

Yhdistyksen varsinainen jäsen on äänioikeutettu päättäjä yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen varsinainen jäsen voi toimia yhdistyksen luottamustehtävässä tai edustaa yhdistystä. Yhdistyksen luottamustehtävään valittavalta edellytetään, että hän on liittynyt liiton yhteisöjäsenen jäseneksi viimeistään edellisen kalenterivuoden aikana ja että hänellä ei ole maksettavaksi erääntyneitä liittomaksuja tai yhdistyksen jäsenmaksuja.

Edut

 • Jäsenmaksu

  Vuodesta 2011 lähtien jäsenmaksun suuruus säilynyt samana (40€)

 • Jäsensivustot

  Linkkejä, artikkeleita ja tutkittua tietoa yhden klikkauksen takana

Lisäedut:

 • Hakea apurahaa

  Varsinainen jäsen voi hakea stipendirahaston apurahaa työfysioterapian koulutukseen, kehittämiseen tai tutkimustoimintaan.

TYÖFYSIOTERAPEUTIT RY: KANNATUSJÄSEN

Yhdistyksellä voi olla kannatusjäseniä. Kannatusjäseneksi voidaan valita yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruuden vahvistaa yhdistyksen vuosikokous. Liittomaksuvelvoitetta ei kannatusjäsenellä ole. Kannatusjäsen voi osallistua yhdistyksen koulutuksiin kannatusjäsenhintaan. Kannatusjäsenellä on yhdistyksen kokouksissa puheoikeus, ei äänioikeutta. Kannatusjäsen ei voi edustaa yhdistystä virallisesti.

 • Jos haluat kannatusjäseneksi, ota yhteyttä jäsensihteeriin sähköpostilla