2 §
TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Yhdistyksen tarkoituksena on liiton yhteisöjäsenenä koota työfysioterapeutit yhdistyksen jäsenyyteen, valvoa ja edistää heidän yleisiä ja yhteisiä ammatillisia, palkkauksellisia, sosiaalisia, koulutuksellisia ja yhteiskunnallisia etuja, lisätä jäsentensä arvostusta, edistää heidän asemaansa ja yhteenkuuluvuuttaan sekä työfysioterapian tunnettavuutta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
– järjestää jäsenilleen koulutusta, kursseja, opinto- ja muita tilaisuuksia
– tekee tarvittaessa esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja
– edistää ja tukee luottamusmiesten ja työsuojelun yhteistyöelimissä olevien yhteistyötä
– kehittää jäsentensä ammattieettistä toimintaa
– tukee jäsentensä ammattitaidon kehittymistä
– edistää jäsentensä yhteenkuuluvuutta ja yhteistyötä
– toimii tarkoituksenmukaisella tavalla yhteistyössä sidosryhmien kanssa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kantaa jäsenmaksua, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, panna toimeen asianomaisella luvalla arpajaisia tai rahankeräyksiä, hankkia ja omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä harjoittaa yhdistyslain 5 §:n mukaista yhdistyksen tarkoitusta tukevaa toimintaa.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.