Työfysioterapeutit ry

Työfysioterapeutit ry on perustettu vuonna 1976. Yhdistys kuuluu Suomen Fysioterapeutit ry:hyn ja on sen toiseksi suurin erikoisala. Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat Suomen Fysioterapeuttien jäsenet, jotka ovat suorittaneet työterveyshuollon pätevöittävät opinnot sekä työskentelevät työterveyshuollon palveluita, tutkimusta, koulutusta tai työikäisten kuntoutusta tuottavissa organisaatioissa.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia työfysioterapeuttien ammattitiedon ja -taidon kehittämiseksi sekä edistää ammattikunnan asemaa ja työfysioterapian tunnettavuutta. Lisäksi yhdistys tekee esityksiä ja antaa lausuntoja työfysioterapeuttien ammattia ja koulutusta koskevissa kysymyksissä sekä seuraa että kehittää jäsentensä ammattieettistä toimintaa. Yhdistys järjestää myös jäsenilleen opinto- ja koulutustoimintaa.


Lataa alta yhdistyksen esitteet monikielisinä

Työfysioterapeutit ry yleisesite FI

Työfysioterapeutit ry yleisesite SVE

Työfysioterapeutit ry yleisesite ENG